A hét sugár – Hét embertípus

A hét sugár – Hét embertípus

„A hét sugár” kifejezést a modern világ először Madame Blavatsky, a híres teozófus, médium tollából ismerhette meg. A titkos tanítás című művében írt arról, hogy a világon minden dolog a hét ösztönző indíték kombinációjából ered. Mindenkiben megtalálható a hét sugár, csak más-más arányban.

Egy hatalmas világ parányi teremtményei vagyunk. Egyénileg kicsi a mozgásterünk, főként minőségileg és mennyiségileg lehetünk nagyok. Tudatosságunk mindig sokkal fontosabb, mint az adott körülményeink. Tudatosan ezeken tudunk változtatni. A hét sugár tulajdonképpen hétféle viselkedéstípus, embertípus. Mind a hét sugár jelen van mindenkiben, csak nem azonos mértékben. Egy mindig dominál, e köré sereglik a másik hat tulajdonság.

Az első sugár – Szabadság, függetlenség

Az első sugárhoz tartozó embertípusok úgy tekintenek a világra, mint egy kaland földjére. Az ilyen ember tele van kezdeményezőkészséggel, lendülettel. Szeretne a környezet kényszerétől mentesen élni, a körülményeket irányítani, akaratát érvényesíteni. Nem az anyagi helyzet megnyeréséért vagy az elégedettség érzéséért dolgozik, hanem magáért a célért. Amint befejezőben egy mű, máris kész az új terv. A szabadság a léte öröme. A kormányzás, a merészség, az akarat vezérli.

A második sugár – Egység

A második sugár emberének mozgatója a szeretet, az együttérzés. Számára a boldogsághoz nem szükséges a szórakozás vagy az élvezet, mindig másokon szeretne segíteni. Készek szembenézni a világ minden tökéletlenségével, hisznek abban, hogy minden jobbá válik. Minden bölcsesség aktív mozgatója és része a szeretet. Közülük kerülnek ki a legjobb tanítók és orvosok.

A harmadik sugár – Megértés

A harmadik sugárhoz tartozó embertípusok filozofikusak, értést és megértést akarnak. Kutatja minden dolog összefüggéseit, ezek megértése belső elégedettséggel tölti el. Meggyőződése, hogy még a legrosszabb dolgok sem hiábavalók, csak azért tekinthetők kedvezőtlennek, mert nem a helyes szellemben fogadják ezeket. Egyedülálló alkalmazkodási készsége van, képes otthon érezni magát egy kunyhóban is, boldogan elalszik a földön is, mindent értékel, ami vele és körülötte történik.

A negyedik sugár – Harmónia

A negyedik sugár embere képtelen a külső és belső dolgokat külön kezelni. Ha van egy eszméje, nem nyugszik, míg a gyakorlatban ki nem fejezi, ha van egy érdekes munkája, mindenképpen gyártani szeretne hozzá egy eszmét. Hangulatember, mely sok nehézséget okozhat neki. Képzelőereje felülmúlhatatlan. Kiváló színész lehet belőle, mert az élet minden aspektusát, az érzelmek tárházát megélheti így.

Az ötödik sugár – Igazság

Az ötödik sugárhoz tartozó embertípus meghajol az eszmék világa-, a törvény- és az igazság előtt. Elismeri a természet törvényeit, hisz az anyag halhatatlanságában, a tudományokban, tiszteli a rendet, a törvényt, megnyugvást ad számára a megszokás.

A hatodik sugár – Jóság

A hatodik sugár emberei jámborak, mindenkiről jót feltételeznek, amit sokan kihasználnak. Hisznek Isten jóságában, a szív érzéseinek világában. Szellemi erejük a vallásos áhítat egyszerűségében van. Cselekedeteinek mozgatója a szeretet.

A hetedik sugár – Szépség

Ezek az emberek mindenben a szépséget, a művészit keresik. A szépség által felfrissülnek, felemeli őket a tudatosság magasságaiba. A szépségtől szépül belső világuk, ami aztán kisugárzik a külvilágba. Jellemzőjük a higgadtság és kiegyensúlyozottság.

A sugarak ismeretének haszna

Életünk célja a tudatosság fejlesztése. Ha egy ember felismeri, hogy melyik az ő sugara, akkor felfedezi személyiségének legmeghatározóbb erejét. Rájön arra is, hogy eszméje hátterében milyen gyengeségek lapulhatnak meg és fejleszteni kezdi a másik hat képességet is, dolgozva ezzel önmagán. A jellemépítés nagyon fontos, az embernek látnia kell mi zajlik saját elméjében. Egy adott sugárhoz tartozó ember lehet hű saját magához, saját erőit használva, nem becsvágyai kielégítése céljából dolgozva, hanem tisztességesen együtt élve másokkal, és nyitottan arra, hogy a karma által elfogadjon kiigazítást. Ahogyan a szem a kéz és láb kedvéért dolgozik, és a láb viszi a kezet, és a szemet, ugyanúgy építhet a tudós, mint az építész templomot.

A karma törvényére gyakran úgy tekintünk, mint büntetésre. Valójában a dolgok rendje, hogy az embert kívülről tanítják meg arra, amit elmulaszt megtanulni tudatossága erőinek felhasználásával. Olyan sebet vagy jutalmat kell kapnunk, amilyent mi adtunk másoknak, de ez sem büntetés, hanem okítás.

A karma törvényének egyik jellegzetessége, hogy ha követjük a sugarak egyikének tevékenységét, fejleszteni tudjuk egyúttal a megfelelő sugár minőségét. Például, ha bármilyen fajta művészként a szépség követéséért teszünk, fejlesztjük egyúttal az akaratot és az önmérséklést, ami az első sugárra utal. Ha az igazságot követjük, filozófusfélévé válunk.

 

Felhasznált irodalom: Ernest Wood, A hét sugár, Magyar Teozófiai Társulat, 2003