A teremtésmátrix

A teremtésmátrix

A Szakrális Geometria szerint az Univerzumban rend uralkodik és nem káosz. Az Ősrobbanás nem kaotikus véletlen volt, hanem minden fizikai folyamatoknak megfelelően, szabályok szerint ment végbe. Minden állandóan fejlődik, a fejlődés kvantumugrásokon keresztül valósul meg, amikor erre elérkezett a megfelelő pillanat. A fizikai világot az öt érzékszervünkön keresztül érzékeljük, mely impulzusokat az agyunk alakítja tárgyakká, élőlényekké. Valójában ezek csak energiák.

A szakrális geometria különféle ábrái lemodellezik a teremtés 6 napját. Az ábrákból létrejön az Élet Virága szimbólum, amely az Univerzum alap mintázata. Az Élet Virága szimbólum több ősi építményen is megfigyelhető (például Egyiptomban, Abüdoszban az Ozirisz templomban; Indiában az Arany templomban) jelentését, csak a beavatottak ismerték. Nem más ez az ábra, mint a teremtésmátrix.

Ozirisz temploma

Az Abüdoszban található Ozirisz templomot súlyos gránitlapokból építették fel, a falak olyan pontosan kapcsolódtak, hogy nem volt szükség habarcsra. Az Ozirisz templom falain megjelenített „Teremtéskódok” testünknek szóló üzenetek. Ezek a kódok a mai napig működnek. Nem tudni, hogy a szakrális mintákat hogyan készítették, annyi bizonyos, hogy egy ismeretlen technikával dolgoztak és a geometrikus ábrákat szó szerint beleégették az anyagba.

A teremtésmátrix a legtökéletesebb ősi mandala. Az ábra egy alap energiamezőt ábrázol, minden energiamezőben csomópontok vannak, ezek új teremtési formákért felelősek. Az egyes körvonalak a szomszédos kört annak felezőpontján szelik ketté, úgy, hogy metszik a szomszédos kör középpontját. A hálót az eredményezi, hogy a körök mindegyike összekapcsolódik, ugyanakkora átmérővel rendelkezik. A hologram legkisebb egysége is hordozza az egésznek az információját.

Minden teljes virág 19 körből áll, az egész mintát két egymásba illesztett koncentrikus gyűrű zárja körbe. A gyűrűket a szakrális geometria tudományában zona pellucidának nevezik, ami az emberi pete belső és külső felületére használt latin kifejezés. A zona pellucida az emberi test egyes sejtjeiben létező összes szunnyadó lehetőség kódjait tükrözi.

A Skócia területén élő neolitikus népcsoportok készítettek ilyen alakú ékszereket, de, hogy honnan ismerték a mintázatot, az rejtély. Bizonyos vírusok is hasonló alakzatban növekednek.

Állandóan rezonáló mátrix

A Föld, ahol élünk nem más, mint egy állandóan rezonáló mátrix. Felülete folyamatosan információt sugároz. Amikor az anyag abba az állapotba jut, hogy képes ráhangolódni erre az információra, akkor változás jön létre. Így alakultak ki az Ősrobbanás után a különböző atomszerkezetek. Ezután az anyag tovább bonyolódik, a bonyolultabb anyag is veszi a jelet az éterből és kialakul az élet. Az információs mező a bolygónk kontinensein más és más, azért változatos az élővilág is.

A földi bioszféra egy saját, 7,83 Hz frekvenciával rendelkezik, ez az úgynevezett Schuman-frekvencia. Ez a szám várhatóan a 13 Hz-es küszöbértékig nő. A gyorsulás és felszabadulás ciklusának hatására a Föld máshogyan viszonyul önmagához. A Föld áramköre 12 tagú naprendszerünk egy modulja. Ha naprendszerünketösszehangolt, rezonáns áramkörnek tekintjük, azt látjuk, hogy egyes alkotóelemei megkísérlik kiegyensúlyozni a külső körülményeket, úgy, hogy a Nap referenciapontjával rezonanciában maradjanak. A Föld a rezonancia és a kapacitás csatornáin keresztül kapcsolatban áll legalább egy másik bolygóval. Mindez óriási hatással van ránk, emberekre és minden lényre a bolygón.

Ha a bioszférát tönkretéve megváltoztatjuk ezt a frekvenciát, ha ebbe a csodálatos folyamatba mesterségesen belezavarunk, például szennyezéssel, nukleáris robbantással, akkor halálra ítéljük magunkat. Fokozatosan elpusztul a növény-, az állatvilág és az emberiség.
 

Felhasznált irodalom: Gregg Braden: Kollektív beavatás, Mandala-Seva Kiadó, 2003