Médiumok - A szellemvilág üzeneteinek közvetítői

Médiumok - A szellemvilág üzeneteinek közvetítői

Emberek, akik képesek üzeneteket közvetíteni a másvilágról az e világban élőknek. Olykor idegen, sohasem tanult nyelven beszélnek, felidézik előző életüket, betegségeket ismernek fel, gyógyítanak.

A médium latin eredetű szó, „közvetítőt” jelent. A médiumok olyan emberek, akik képesek kapcsolatba lépni a szellemvilággal, és mint egy közvetítő csatorna, át tudják adni a túlvilági lelkek üzeneteit a földi halandók számára.  

A médiumok népszerűsége a 19. században nőtt meg az Egyesült Államokban, köszönhető ez a Hydessville-ben, New York államban élő Fox nővéreknek.

1848-ban a 15 éves Margaret és a 12 éves Kate körül különféle megmagyarázhatatlan zajok keletkeztek. A testvérpár, egy - a házukban meggyilkolt és a pincében eltemetett - férfinak tulajdonította a jelenségeket. A holttestet nem találták meg soha, de a lányok idősebb testvére felismerte ebben a dologban a pénzszerzés lehetőségét és bátorította húgait a zajok további előidézésére.

A Fox nővérek körül mutatkozó rejtélyek felébresztették az emberek kíváncsiságát. Hamarosan számos férfi és nő vallotta magát spiritisztának. Elkezdődtek a csoportos asztaltáncoltatások. Minél közismertebb lett egy médium, annál több kétkedő szerette volna csaláson csípni. Tudósok kísérleteztek asztalt mozgató szerkezetek létrehozásával, de azt nem tudták megmagyarázni, hogy egy laikus hogyan tudna ilyet készíteni. A rejtély továbbra is rejtély maradt.

A lebegő médium

A spiritizmus első éveiben a legismertebb médium Daniel Douglas Home volt. A legszkeptikusabb megfigyelői sem jöttek rá, hogy miféle trükkel tudta az asztalokat táncoltatni. Több tanú is alátámasztotta, hogy Home a jelenlétükben lebegett és a közelében üzeneteket író kezeket láttak. Home emberek ezreit ejtette ámulatba megmagyarázhatatlan tehetségével, mégis állandó támadások kereszttüzében élt.

Palladino asszony

Eusapia Palladino, olasz médiumhoz sereglettek a kopogó szellemek, a poltergeistek és furcsa jelenségek vették körül. Palladino asszony közelében tárgyak mozogtak, a zongora magától játszott és a médium lebegni is tudott. Egy kiváló olasz kriminológusra, Cesare Lombroso-ra mély benyomást tett az asszony egyik szeánsza. Lombroso a természetfölötti események szigorú kritikusa volt és előítélettel viseltetett a spiritizmussal szemben, de a szeánsz végén elismerte, hogy elképesztő, ami a nő körül történik és nem vett észre csalást.

A médium, aki szeánszokkal kereste a kenyerét

Charles Bailey, az ausztrál parapszichológia legjelentősebb alakja volt. 1889-től hivatásos médiumként kereste a kenyerét. A szeánszairól beszámolókat készítettek a kaliforniai Stanford Egyetemnek és elküldték azokat a tárgyakat is, amiket Bailey materializált. Képes volt a tudatával a semmiből halászhálót, homokot, élő teknősbékát, elefántcsontot, emberi koponyát és drágaköveket teremteni. Mindezt úgy, hogy a szeánsz előtt – még a csalás látszatát is elkerülendő – bevarrták egy vászonzsákba, csak a feje és a két keze maradt ki.

Sosem kapták csaláson, mégis gyakran szemfényvesztéssel vádolták.

Verkli a levegőben

A 20. század elején élt legfurcsább médium az izlandi születésű Indridi Indridason volt. 1905-ben próbálkozott először asztaltáncoltatással, ekkor még nem mutatta jelét a médiumitásnak. Később egyre gyakrabban vett részt szeánszokon, s egyszer csak fura hangon szólalt meg, a tárgyak röpködni kezdtek körülötte és egy verkli a levegőbe emelkedett, majd elkezdett játszani.

Tudósok sokasága vizsgálta Indridasont, de soha nem fedeztek fel olyan csalási módot vagy eszközt, amivel a különös jelenségeket előidézte volna. Paranormális képességeivel sikerült zavarba hoznia a kritikusait.  

A fiatalembert mindig is zavarta a nagy felhajtás, szerény ember volt. A segítséget azonban sosem tagadta meg senkitől. Gyógyító és tisztánlátó képességekkel is rendelkezett, minden hozzáfordulón segített és pénzt nem fogadott el. A rákos daganatot is el tudta távolítani, a beteg testrészre tette a kezét, koncentrált és néhány perc múlva a betegek egészségesen távoztak.

A leghíresebb amerikai látnok

Edgar Cayce első tisztánlátó élményét még gyermekkorában élte át. Családtagjai nem igazán hittek a fiúnak, úgy gondolták, hogy túl élénk a gyermeki fantáziája. Pedig Cayce egyre gyakrabban látott szellemeket, és álomhoz közeli állapotban látta a jövőt is.

Az emberek gyógyulást keresve özönlöttek hozzá, tevékenységéért pénzt nem fogadott el. Mélyen vallásos ember volt, nehezen dolgozta fel a képességeit és azokat a jövendöléseket, amiket az univerzális elmétől kapott.

Képességeire mai napig nem találtak magyarázatot, hiszen nem volt művelt ember, tanulmányait még az elemi iskolában abbahagyta. Nem tanult nyelveket, sem orvoslást. Ennek ellenére transzban kiválóan beszélt latinul, helyesen diagnosztizált, és gyógyított.

Felállított egy kutatóközpontot, ahová a pácienseit küldte ellenőrzésre, hogy teszteljék őket a kúrák ideje alatt. A központot később a gyermekei vitték tovább. Cayce közel 2500 próféciája, vizsgálati és kutatási eredményei valamint a róla szóló újságcikkek a mai napig megtalálhatók itt.

A pszicho-képíró és a regényíró nagyi

Egy barzil pszichológus, Luiz Antonio Gasparetto transzállapotban az ujjával fest Rembrandt és Picasso képeket. Állítása szerint az elhunyt mesterek vezetik a kezét. Gasparetto rendkívül gyorsan dolgozik, egy Rembrandt képet 3 perc 46 másodperc, egy Picasso alkotást 2 perc 27 másodperc alatt készít el.

Stella Horrocks nyugalmazott tanítónő Angliában él, transz állapotban bámulatos sebességgel veti papírra az elhunyt írók által sugalmazott műveket. Minden művet eltérő kézírással ír le, állítása szerint Jane Austen vagy épp Virginia Woolf viszi a kezét a papíron.

Szellemek vagy kollektív tudattalan

A legtöbb közvetítő meg van róla győződve, hogy az információit a természetfölötti erőktől vagy a szellemektől kapja. Vannak azonban médiumok, akik úgy vélik, nincs közük a közvetítéseknek a természetfölöttihez. Az információkat meditatív állapotban, a kollektív tudattalannal kapcsolatba lépve kapják.

Vitathatatlan, hogy megfoghatatlansága okán a médiumitás olyan terület, amely teret nyit a csalásnak. Biztosan van olyan, magát spiritisztának valló személy, aki a gyors gazdagodás reményében állítja magáról, hogy különleges képességei vannak. Ám számtalan ellenpéldával találkozhatunk az elmúlt századokból.

Azért mert valamit nem tudunk mérni, megfogni, megízlelni, meghallani vagy felfogni, attól még létezhet. Óriási az Univerzum, nem is hisszük mennyi mindent nem ismerünk még.