Szentek, akik teste megmaradt az örökkévalónak

Szentek, akik teste megmaradt az örökkévalónak

A történelem legrejtélyesebb csodái közé tartoznak azok a szentek, akiknek teste ellenállt a természet törvényeinek. Haláluk után nem indultak romlásnak, testükből édeskés virágillat árad, és úgy néznek ki, mintha csupán mélyen aludnának. A hívők világszerte isteni csodának tekintik a jelenséget és hisznek a romolhatatlan szentek gyógyító erejében.

A világ több pontján – többek között Franciaországban, Olaszországban, Peruban – tartanak számon olyan szenteket, akiknek teste a halál után, csodával határos módon nem indult oszlásnak. Ezek a testek kellemes, édeskés illatot árasztanak magukból és a szöveteik rugalmasak maradtak.

A testeket világi és egyházi szakemberek, többek között orvosok is vizsgálták. Elenyésző esetben – mint például Szent Margit esetében – bebizonyosodott, hogy a holttesteket mumifikálták, de legtöbbször a szakértők semmi nyomát nem találták bebalzsamozásnak és értetlenül állnak a jelenség előtt.

Lourdes-i Szent Bernadett

A legszebb és legépebben maradt test Szent Bernadetté, aki éppen 89 éve, 1925. augusztus 3-a óta ’alszik’ üvegkoporsójába zárva, a Saint- Gilgard kolostorban, Franciaországban.

Marie-Bernard Soubirous 1844. januárjában született Lourdes-ban, szegény családba. A legidősebb gyermek volt, később öt testvérével nevelkedett együtt.

Tizennégy éves volt, amikor első alkalommal jelent meg neki Szűz Mária, a jelenés ezt követően 5 hónap alatt, még 18 alkalommal megismétlődött. Látomásai hatására 22 évesen kolostorba vonult és szerzetesnő lett. 35 éves volt, amikor csonttuberkulózisban, 1879. áprilisában elhunyt. A kolostor kápolnájában temették el.

30 évig nyugodott a sírjában, amikor is 1909-ben elkezdték boldoggá avatásának előkészületeit és kihantolták a testét. A hatóságok emberei elképedve álltak Bernadett körül, mert úgy feküdt előttük, mintha csak aludna. Holttestét megmosdatták, átöltöztették, és egy cinkkoporsóba temették.

Csalás vagy csoda?

Az orvosi jelentéseket sokan megkérdőjelezték, elindult a szóbeszéd, hogy valószínűleg csalásról van szó. Ezért 1919-ben, majd később 1925-ben is megvizsgálták Bernadettet. A legcsekélyebb nyomát sem találták rajta a mumifikálásnak, ezért testét üvegkoporsóba tették, vékony viaszréteggel vonták be, és a Saint-Gilgard kolostor templomában helyezték nyugalomra. 1933-ban avatta őt szentté XI. Piusz pápa.

Lourdes a jelenések óta, a világ egyik legismertebb és leglátogatottabb zarándokhelye, ahol csodálatos gyógyulások történnek.

Casciai Szent Rita – Az Isten ajándéka

Ritát idős szülei, az olaszországi Cascia városában, hosszú évek és sok imádság után, 1381-ben az Istentől kapták ajándékba. Gyermeküket vallásosan nevelték. Fiatalon adták férjhez, egy rendkívül erőszakos emberhez, aki gyakran bántalmazta őt. Két gyermekük született. A férfi nem nézte jó szemmel felesége Istenbe vetett hitét. Rita, a bántalmazások alázatos elviseléséért cserébe azt kérte férjétől, hogy templomba járhasson. Rita szelídsége évek alatt a férjét is megtérítette. Ettől kezdve nyugalomban éltek, egészen addig, míg a férjét egy viszály alkalmával megölték. Fiai bosszút esküdtek. Rita azért imádkozott, hogy inkább vegye el Isten a fiait, minthogy vér tapadjon a kezükhöz, és apjuk halála után 1 évvel a fiai is elhaláloztak.

Tüske Krisztus töviskoronájából

Bár özvegysége miatt háromszor utasították vissza, Rita aztán mégis beléphetett az Ágoston-rendi szerzetesközösségbe. Egy alkalommal, imádkozás közben egy stigma jelent meg a homlokán, átélte, amint Jézus töviskoszorújából egy tüske a homlokába szúródik. A seb elgennyesedett, Rita élete hátralévő 15 évét elkülönítve, betegen töltötte. Halála után a teste nem indult romlásnak, ezért nem temették el, hanem üvegkoporsóba zárták és a casciai Szent Rita templomban helyezték el.

Pio atya - A csodák embere

Pio atya a XX. század egyik legmisztikusabb katolikus szentje. Francesco Forgione néven született Olaszországban, 1887-ben. Gyermekkorától kezdve gyötörték látomások, fiatal felnőtt korára pedig, tisztánlátó képességgel rendelkezett. A távolból is képes volt megmondani kivel mi történt, látta a jövőt. Ő jósolta meg egy Karol Wojtyla nevű fiatal papnak (a későbbi II. János Pál pápának), hogy pápa lesz belőle.

Bilokáció, stigmák és halálos kór

Többször jegyezték fel róla a bilokáció jelenségét, vagyis egy időben látták őt több helyen. 24 évesen halálos betegséget diagnosztizáltak nála, de ima és 40 napos böjt segítségével meggyógyult. Testén, már egészen korán, 31 éves korában stigmák jelentek meg, melyek ugyanott jelentkeztek, mint Assisi Szent Ferenc esetében. Emiatt sok hívő azt gondolja, hogy Pio atya, Szent Ferenc újbóli megtestesülése volt. Sebeit kesztyűkkel próbálta eltakarni, de olykor akkora mennyiségű vért veszített, hogy ez teljességgel lehetetlen volt.

Nagyon barátságos, jó humorú és megértő embernek ismerték, a hívek nagyon szerették őt. Olyan sokan jártak hozzá gyónni, hogy gyakran napi 8-10 órát gyóntatott, szinte a végkimerüléséig. 1968. szeptemberében hunyt el, 1999-ben boldoggá, 2002-ben szentté avatták. Testét 2008-ban hantolták ki, és tiszteletre helyezték egy üvegkoporsóban, Pietrelcinában.

Szent Pio magyar vonatkozása

Egy Nyírségben fekvő településen, Nyírcsászáriban található a Pietrelcinai Szent Pio templom. A településnek 1999-ig nem volt saját temploma. A plébános megígérte híveinek, hogy a községnek templomot építtet, bár azt, hogy honnan lesz rá pénz nem tudta, csak erősen hitt benne.  1998. decemberében jelentette be az egyházi vezetés, hogy Pio atyát boldoggá avatják. A plébános elhatározta, hogy a leendő templomot Pio atya tiszteletére építik majd. A templom építésére csodával határos módon összegyűlt a pénz és fel is épült 1999. szeptember 23-ra.

Azóta minden év szeptember 23-án tartják a templom búcsúját, amelyre nagyon sokan zarándokolnak a világ minden szegletéből, hogy leróják tiszteletüket Szent Pio előtt.

Miért van szükségünk a csodákra? Mit üzennek nekünk így a szentek?

Mindannyiunk életében előfordulnak kisebb- nagyobb nehézségek. Gyakran hajlamosak vagyunk könnyen feladni, pedig kitartással, alázattal és az életünkbe vetett hittel, úrrá tudnánk lenni a problémákon.

Te is lehetsz csodatévő!

Mi is a csoda? Mindenkinek mást jelent. Ha azt gondolod, hogy fantasztikus dolgok csak a szentekkel, vagy a nagy vallási és spirituális vezetőkkel történhetnek, akkor tévedsz. Amint felismered a saját tehetségedet valamiben, és hinni kezdesz önmagadban, máris csodákra leszel képes. Megtalálod a neked való társat, a megfelelő munkát, rátalálsz egy barátra, megoldást találsz a gyermeked lelki bánatára, mosolyt csalsz egy ember arcára.

Szükség van szentekre, hogy elhiggyük, fantasztikus gyógyulások, felismerések, bárki életében megtörténhetnek. A teremtő erő bennünk lakozik.

 

„A lélek nagysága felülmúlja mindazt, amit el tudunk képzelni.”

/Avilai Szent Teréz/

 

 

Felhasznált irodalom:

Diós István: A szentek élete I-II., Szent István Társulat, 2009.

René Laurentin: Bernadette élete, Szent István Társulat, 1983.