A lebegő parafenomén - Daniel Douglas Home

A lebegő parafenomén - Daniel Douglas Home

Daniel Douglas Home, egy spiritiszta médium volt. Nem csupán saját magát, de asztalokat, székeket, és egyéb tárgyakat is képes volt a levegőbe emelni, majd lebegtetni. Kezdetben a legtöbben szemfényvesztőnek tartották, de mikor köztiszteletben álló személyek és kutatók is látták lebegni, többé nem vonták kétségbe képességét.

Home, a skóciai Edinburghban született 1883-ban. Édesanyjától különleges képességeket örökölt, melyek már nagyon korán megmutatkoztak, 4 éves volt, mikor megjósolta unokatestvérének halálát. A kissé furcsa, beteges fiúcska 9 éves korában a nagynénjével New-Englandba költözött. Egészsége továbbra sem javult, tuberkulózist diagnosztizáltak nála. Mivel nem játszhatott úgy, mint a legtöbb fiú, szabadidejének nagy részét erdei sétákkal és a Biblia olvasásával töltötte.

Jelek a túlvilágról

Egy Edwin nevű jó barátjával megfogadták egymásnak, hogy, ha egyikük meghal, eljön a másikhoz jelt adni, hogy a túlvilág létezik. Daniel 15 éves volt, amikor az egyik éjjel egy látomás formájában barátját látta, reggel mondta is a nagynénjének, hogy Edwin biztosan meghalt. Két nappal később érkezett a levél, melyben barátja haláláról értesítették. Később édesanyja eltávozását is megérezte, attól fogva a lakásukban állandó zörejek, kopogások hallatszottak. Nagynénje nagyon félt a fiútól, nem tudta mire vélni fura álmait és látomásait, ezért elzavarta unokaöccsét a háztól.

Home barátaival városról városra csavargott, médiumitása felerősödött, melyet szeánszokon mutatott be az érdeklődőknek. Nem volt tisztában képességeinek lehetséges veszélyeivel, s amúgy is gyenge egészségi állapota tovább romlott a szeánszok hatására. Szeánszain tárgyak mozogtak, fura zajok hallatszottak. 1852-ben, egy összejövetelen Daniel a levegőbe emelkedett és lebegett.

Miután híre ment képességeinek, egyetemi tanárok, nevezetesen Hare professzor New York-ba hívta, hogy kísérleteket végezzen rajta. Az eredmények annyira meggyőzőek voltak, hogy a közvélemény elfogadta Home különleges képességeit. A professzor arra bíztatta Danielt, hogy tanulja ki az orvosi foglalkozást, de a sok kísérlet következtében megrogyott egészsége miatt ezt Home nem merte vállalni, visszatért Angliába.

Lebegés 20 méter magasságban

Meghívásokat kapott nem csak tudományos intézményekhez, hanem majdnem az összes európai koronás főtől is, kiknek felkeltette érdeklődését. A különleges az volt Home szeánszaiban, hogy nem egy elsötétített szobában tartotta őket, hanem napfényes helyiségekben. Volt olyan eset, amikor Home a lábába kapaszkodott szkeptikus megfigyelőkkel együtt emelkedett több méteres magasságba. Home képességei figyelmen kívül hagytak minden ismert fizikai törvényt, képes volt például a testét átmenetileg több centiméterrel megnyújtani. A legmeglepőbb esemény az volt, amikor 1868-ban december 16-án több tanú jelenlétében a félig nyitott ablakon keresztül kilebegett a helyiségből, mely az utca szintjétől legalább 20 méternyi magasságban volt, majd azon módon visszalebegett.

Home 1886-ban távozott a másik létformába, sírkövére Pál I. levele a Korinthusiakhoz, 12. fejezetének 10. versét vésték: „Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul.”