Az ember, aki sosem hal meg - Saint Germain gróf

Az ember, aki sosem hal meg - Saint Germain gróf

Származásáról nem sok feljegyzés maradt, valószínűsíthetően II. Rákóczi Ferenc törvénytelen fia volt. Születési ideje ismeretlen, olyan, mintha egyszer csak felbukkant volna a semmiből. Életkoráról legendák keringtek és keringenek ma is. Senki sem tudta, hogy pontosan hány éves, de többen úgy vélték, hogy több száz. A legenda szerint egyszer a kocsisától is megkérdezték, hogy hány éves a gróf, a kocsis erre azt felelete, pontosan nem tudja, de ő már 130 éve szolgálja.

A keringő feltételezésekre az okot maga a gróf szolgáltatta, aki polihisztor hírében állt. Anyanyelvi szinten beszélt németül, franciául, angolul, olaszul, arabul, kínaiul, szanszkritül, oroszul, görögül, spanyolul. Kiváló költő volt, remekül hegedült és festett. A különféle összejöveteleken úgy mesélt régmúlt korokról, történelmi eseményekről, mintha maga is ott lett volna.

A grófnak befolyásos barátai voltak, több uralkodóval ápolt jó kapcsolatot, közöttük XV. Lajos francia királlyal, III. Péter cárral, Dubarry grófnővel, Rousseau-val. A gróf finom modorú és intelligens volt, gyakran kérték ki a tanácsát fontos ügyekben. Voltaire azt mondta róla: „Egy ember, aki mindent tud, és aki soha nem hal meg”.

Kivétel nélkül mindenkire különös hatást gyakorolt, levette az embereket a lábáról. Átható tekintetű, középmagas, sötét hajú férfi volt, akin nem látszottak soha az öregedés jelei. Mesés vagyonnal rendelkezett, de azt, hogy erre honnan tett szert, merre vannak birtokai, senki sem tudta. Ruhái a legdrágább anyagokból készültek, ékszereinek mindenki a csodájára járt. Nagy gyűjteménye volt értékes is.

Jól ismerte a gyógynövényeket és saját készítésű főzeteivel, kenőcsivel sokaknak segített. A gazdagoktól ugyan pénzt kért ezért, de a szegényeknek mindent ingyen adott. Kozmetikai szerekkel kedveskedett a felső tízezer hölgyeinek. Odafigyelt táplálkozására, nem evett húst, gyakran böjtöket tartott.

A misztika és mágia embere

Telepatikus képességeivel megérezte, hol van rá szükség és azonnal útnak indult. Sokszor évekig nem látták. Ismerte a meditáció és a jóga gyakorlatait. Médiumi képességekkel is rendelkezett, kapcsolatba tudott lépni a szellemvilággal. Barátai szerint volt egy hátborzongató szokása: az ajtó használata nélkül szeretett a házakba belépni.

Az egyetlen ránk maradt, írásos mű tőle a "La Trés Sainte Trinosophie", amely az okkult tudományok alapműve. Nem hosszú, mindössze 96 lap, de kiválóan összefoglalja a Hermetikus Tudományokat. A kézirat a gróf beavatását tárja fel, végigkísérve az asztrológiai, alkímiai és kabbalista tapasztalatain. A szellemtudományok és az emberi fejlődés hihetetlen magas fokára jutott el.

Megpróbálta felrázni a kor eltunyult és anyagba süllyedt polgárait és a szellemi tudományok felé terelni őket. Az ezoterikus hagyományok szerint előző életeiben élt St. Albanként, Roger Francis Baconként, Cervantesként. De ő volt Szent István és Nagy Lajos királyunk is. Feltűnéstől mentesen úgy tudott több száz évig élni állítása szerint, hogy időnként hosszabb időre eltűnt és más alakban, névvel került elő.  

A gróf halálának pontos időpontja sem ismert. Számtalan látnok állítja, hogy a gróf sugallatára vetették papírra műveiket. Saint Germain alakja megjelent Szepes Mária Vörös oroszlánjában is. Tolcsvay László zeneszerző „Rákóczi fantázia – a hetedik fénysugár” címmel oratórikus művet írt Saint-Germain-ről. A darabot jeles művészek előadásában 2004-ben mutatták be Budapesten.

La Trés Sainte Trinisophie - Legszentebb Háromszoros Bölcsesség

A 96 oldalas kéziratában utal rá, hogy a műnek három szinten van jelentése, fizikai-, lelki- és szellemi síkon. A mű 12 fejezetre tagolódik, mely a zodiákus 12 jegyétre utal. Az írásban a gróf taglalja, hogyan szabadult meg a fizikai világ börtönéből.

Az egész oldalas képeken kívül a fejezeteket iniciálék és kis szimbólumok tarkítják. A francia szöveg sorait helyenként ősi nyelveken írott szavak és mondatok bontják meg. Mágikus szimbólumokat, jeleket is tartalmaz, melyek az egyiptomi hieroglifákhoz hasonlítanak. A jelek mai napig megfejtésre várnak.