Delphoi szübillák transza

Delphoi szübillák transza

Delphoi az ókori Görögország legismertebb jóshelye volt. A görögök nem kezdtek addig háborúba, míg a jósdában jövendölést nem kértek. Miben rejlett a szent hely több évszázados sikere?

A delphoi jósda i.e. 1500 körül még csak egy egyszerű, babérágakból emelt épület volt, melyet Gaianak, a Föld istennőjének ajánlottak fel. Apollón, a művészetek és a jóslás görög istene, a jósda negyedik istensége volt. A mitológia szerint Apollón 5 napos korában itt küzdött meg Püthonnal, a kígyóval, Gaia gyermekével. 

Apollón a próféciáit jósnőkön, más néven szübillákon keresztül hozta nyilvánosságra, akik egyszerű, idősebb asszonyok voltak. A jósnőket a legyőzött kígyó után mindig Püthianak szólították.

A jósda egy magas hegy lábához épült, mesterséges teraszokra, hosszú lépcsősor vezetett fel a bejáratához. Mindenkinek, aki jövendölést szeretett volna kérni, meg kellett másznia a lépcsősort és a templom előterében feltett kérdést Apollónhoz kellett címeznie. A jóslat nem volt ingyenes, a tiszteletdíjat a papoknak kellett átadni. Ezek a papok közvetítették a kérdést Püthiának.

Püthia transzba esett, motyogott, vonaglott, olykor kiáltozott valamit érthetetlen nyelven. A jóslatokat a papok fordították le, melyet agyagtáblába véstek és úgy adták át a jövendölést kérő számára. Ha a kérdést feltevő szegényebb sorból származott, nem kapott agyagtáblát, csak szóbeli válaszokat.

Színjáték vagy valós transz?

Gondolhatnánk, hogy a transz és a papok közvetítői szerepe egy kiválóan felépített szertartás részei voltak, ezzel is titokzatosabbá téve a helyet. Ám a szübillák valóban transzba estek, méghozzá a földből feltörő gáztól. A templom szentélye alatt egy törésvonal található. Egy kisebb szakaszán, épp a jósda alatt megnyílt a föld, melyből források és gázok törtek elő. A források a mészkövekből felszabadították az etilén gázt, amit a jósnők belélegeztek. Az etilén mérgező hatású, kis mennyiségben is zavartságot, rosszullétet okoz. Ettől beszélhettek össze-vissza a Püthiák. A gáz nagy adagban halált okozott, fennmaradt írásos források alapján kiderült, hogy több jósnő is volt, aki a transzból már nem ébredt fel.

A jóslatok sikere

Az évszázadokig működő jósdából elégedetten távoztak a „kuncsaftok”. A jóslatok nagy százalékban hitelesnek bizonyultak. Azt, hogy honnan tudtak ekkora pontossággal eseményeket, jelenségeket megjósolni a papok, mai napig nem tudni. Feltételezések szerint gyakran előre kémkedtek a jósoltatni vágyó személy életéről, viselt dolgairól. Erre azonban nincsen bizonyíték és az is kérdéseket vet fel, hogy, ha ez valóban így volt, honnan tudták meg, hogy egy adott személy fel fogja őket keresni. Nyilván az előkelőségek személyzetétől meg lehetett ezt tudni, de a jósdát nem csak tehetősebbek, hanem egészen egyszerű földművesek és kézművesek is felkeresték. A jóslatok zömében náluk is beváltak.

A megszívlelendő felirat

A jósda homlokzatán az alábbi megszívlelendő felirat állt:

„Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. Gyűlöld a gőgöt. Beszélj tisztességesen. Könyörülj a segélykérőkön. Valósítsd meg célodat. Légy ura asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a felsőbbséget. Hajolj meg az istenség előtt. Ne büszkélkedj erőddel. Gazdagodj igazságos úton.”

Úgy vélem, ezek a sorok máig érvényesek. A jósda virágkorában, nagyban befolyásolták az erkölcsi értékek alakulását, érdemes lenne egy-két mondatát ma is újra megfontolni és magunkévá tenni.

 

Felhasznált irodalom: L. Doncaster - A. Holland: 84 újabb rejtély, amire nincs magyarázat, Sziget Könyvkiadó, 2006