Titokzatos látogatók - UFO észlelések

Titokzatos látogatók - UFO észlelések

Az ufókról rengeteg mendemonda kering világszerte. A furcsa lények látogatásairól szóló történeteket vannak, akik megmosolyogják, mások véresen komolyan veszik. A világűr olyan hatalmas, hogy nem feltételezhetjük, hogy kizárólag csak a Földön létezik értelmes élet.

Az emberiség több mint egy évszázada is gondolt már arra, hogy valahol a világűrben léteznek más civilizált lények, akikkel jó volna felvenni a kapcsolatot. 1861-ben Charles Cros francia feltaláló egy óriási tükör elkészítését javasolta, amely a napenergia felhasználásával fényjelző berendezésként továbbítja az üzeneteket a Marsra. Egy holland csillagász a második világháború alatt ennél jóval gyakorlatiasabb megoldással állt elő. Úgy vélte, hogy a világmindenségben leggyakoribb elemet, a hidrogén atomot kellene üzenetek továbbítására használni. Ezek az atomok energianívójuk változásakor a 21 cm-es hullámhossznak megfelelő fotont bocsátanak ki, ezeket a kibocsátott részecskéket lehetne összekötni, hogy sok fényévnyi távolságból is érzékelhető legyen.

Nikola Tesla volt az első tudós, aki hallani vélt Naprendszeren kívülről jövő üzeneteket. 1899-ben készített egy olyan készüléket egy rádió segítségével, mellyel világos utasításokat tartalmazó jeleket, kódokat érzékelt.

A gazda és a favágó esete az idegenekkel

1970-ben Finnország déli részén, Imjarviban egy favágó és egy gazda együtt síeltek. Egy erdei tisztáson pihentek meg, amikor búgó hangot hallottak és erős fény láttak az égen. A fény megközelítette a tisztást, majd vörösesszürke ködbe burkolózva leereszkedett. A fényből kiszállt egy körülbelül 3 méter átmérőjű, korong alakú fém tárgy, és a talajtól 3 méterre lebegett. A járműszerű tárgy aljából egy fénynyaláb tört elő és kirajzolódott egy lény körvonala. Az űrember hatalmas méretű volt, több méter magas, vékony karjai és lábai voltak és egy dobozszerű tárgyat tartott a kezében. A teremtmény a doboz fényét a két férfira irányította, mire sűrű ködbe burkolózva találták magukat. A köd lassan elpárolgott, de a férfiak rosszullétet éreztek, a favágónak a lába is megbénult. A gazda cipelte kilométereken keresztül barátját, aki erősen fájlalta a fejét is. A két férfit megvizsgálta egy orvos, aki sugárártalomra utaló tüneteket talált náluk.

Azon a napon, mikor a két férfival megtörtént a különös eset, egymástól függetlenül több bejelentés is érkezett a környéken síelőktől, hogy furcsa fényeket láttak az égbolton. Egy helybéli kisfiú is arról számolt be, hogy az égen egy hegesztőlánghoz hasonló fénycsóvát látott.

Mozgalmas év volt 1970

1970-ben, Dániában is észleltek azonosítatlan repülő tárgyakat. Egy augusztusi este, Evald Hansen Maarup hazafelé tartott szolgálati autójával, amikor hirtelen hatalmas fény vette körül a járművet. A gépkocsi elektromos berendezései leálltak, az utastér hőmérséklete rohamosan emelkedett. Maarup látta, hogy a kocsija fölött egy körülbelül 10 méter átmérőjű szürke dolog lebeg. Borzasztóan félt, de a dolog végére akart járni, ezért kiszállt a járműből. Ennek hatására a tárgy emelkedni kezdett és eltűnt, az autó elektromos berendezései újra működni kezdtek.

A férfi több felvételt készített az autó rögzített fényképezőgépével, előhívás után a képeken fénykúpok voltak láthatók. A dán légierő próbálta elkerülni a pánikot, ezért azt nyilatkozta a légierő parancsnoka, hogy a férfi egy T-33 jet iskolagép leszállását látta csupán. Később a légierő egyik radarkezelőjének felesége elkottyintotta a sajtónak, hogy a fenti időpontban a radarfigyelők hosszú időn át követtek egy UFO-t.

Mit akarnak tőlünk az idegenek?

Sok olyan könyvet adtak ki, melyekben az írók ismertetik az idegen lényekre vonatkozó elméleteiket. Az írók legíresebbje vagy talán leghírhedtebbje Erich von Daniken. Istenek szekerei című könyvében megkísérli bizonyítani, hogy már a mezopotámiaiak is láttak űrhajókat. Danikent számos támadás érte, a tudóstársadalom jó része kétségbe vonta elméleteit.

Az iskolában azt tanultuk, hogy az emberiség az evolúciónak és a tapasztalatainak köszönheti a szellemi fejlődését. Daniken szerint az ősemberek nem voltak éppen értelmes lények, és még ma is barlangban laknánk ha nem jöttek volna az idegenek, és nem termékenyítették volna meg ősanyáinkat, ősi tudást adva ezzel az embereknek. Véleménye szerint különböző bolygókon távoli rokonaink élnek és az univerzum hemzseg az idegen lényektől. Az idegenek a szaporodásukhoz használnak fel bennünket.

Akit többször elraboltak az UFO-k

A Szent Lőrinc-öböl partján fekvő Rimouskiban élő 40 éves Alain Duchesne első 1971-ben, hatéves korában találkozott először űrbéli lényekkel. Egy hatalmas fénnyaláb nyelte el, három teljes óra esett ki az emlékezetéből. Húsz éves korában ismét meglátogatták a földönkívüliek, ekkor spermát vettek tőle. Vallomásában elmondta, sokáig próbálta elfelejteni a megrázó élményt, amely után súlyos depresszióba esett. Meggyőződése, hogy sok ember élt már át hasonló megpróbáltatásokat, de senki sem mer beszélni róla, nehogy bolondnak nézzék.

Egyértelműen lehetetlen a különféle történelmi korokból származó észleléseket értékelni. Nincs mód arra, hogy megkérdezzük az ősembereket, mit láttak, mikor a barlangok falára tűzszekereket festettek. Egyes elméletek szerint a Naprendszerünk és az életfeltételeket biztosító legközelebbi égitestek között olyan hatalmas a távolság, hogy nincs lehetőség azok megismerésére. Mások szerint hamarosan lehetővé válik a hétköznapi emberek számára is az űrutazás.

 

Felhasznált irodalom: Derek és Julia Parker: A természetfölötti jelenségek atlasza, Gulliver, 1991