UFO-k a középkori festményeken

UFO-k a középkori festményeken

Számos középkori festményen repülő csészealjakhoz hasonló ábrákra és az ezekből kiszálló alakokra bukkanhatunk. Mintha a művészek tanúi lettek volna az idegen lények Földünkön tett látogatásainak.

A képeken fénynyalábot kibocsátó űrhajók, szkafanderes alakok láthatók. Mai napig nem tudja senki megfejteni, hogy a régi időkben, amikor a tudomány nem volt a maihoz hasonlóan fejlett, hogyan tudták ennyire élethűen ábrázolni az idegeneket.

Csak különféle találgatások kaptak szárnyra. Lehetséges, hogy az UFO ábrázolásokat a festők állami megrendelésre készítették. Méghozzá azért, hogy fontos állami kérdésekről vonják el a köznép figyelmét. A festmények készítésének feltételezett időpontjai ugyanis egybeestek fontos történelmi eseményekkel.

Más teóriák szerint a festők közül néhányan betekinthettek olyan vallási iratokba, melyek a köznép elől el voltak zárva. Műveiken az igazságot akarták ábrázolni a nép számára.

Csészealj Szűz Mária háta mögött

Egy 15. századi festményen, mely Szűz Mária életét mutatja be, a háttérben feltűnik egy csészealjszerű, sugárzó tárgy, melynek ottlétére nincsen ésszerű magyarázat. A képet Domenico Ghirlandaio olasz festő festette.

Egy 1350-ben festett, Jézus keresztre feszítését ábrázoló freskón is látható egy fénycsóvát húzó, űrhajószerű dolog, benne egy emberrel. A kép Koszovóban, a Visoki Decani Monostorban látható, az oltár felett. A repülő szerkezetre egy csillag alakú jel van festve, mely a din-gir csillag, ennek jelentése „Isten az úr”. A csillagot a sumérok használták a freskó készítése előtt 4000 évvel. Hogy ezt a jelképet honnan ismerhette a művész, az rejtély.

Carlo Crivelli 1486-ban készült festményén is látható egy űrhajó, mely fénysugarat bocsát ki egy épületre. A fény a falon áthatolva Mária korona csakrájára sugároz.

Mózes és az idegenek

Earls D'Oltremond-ban, Belgiumban találtak egy ismeretlen művész által festett fa ládát, melyen Mózes látható a kőtáblával, az égbolton pedig több repülő tárgy tűnik fel. Ha valóban jártak idegenek abban a korban, az megmagyarázna néhány eseményt. A fejlett technológiájukkal például ketté tudták választani a Vörös tengert.

A firenzei akadémián lóg az a festmény, melyen a keresztre feszített Jézus mellett egy UFO látható. Paolo Uccello műve, körülbelül 1460-ból.

A fenti képeken kívül még számos művön lehet idegen lényeket és űrhajóikat látni. Ennyi UFO ábrázolás és véletlen egybeesés szinte lehetetlen. A hiteles ábrázolások arra utalnak, hogy a művészek látták a jelenségeket és kapcsolatba léptek az idegen civilizációval. Honnan jöttek ezek a lények és miért? Ez egyelőre nyitott kérdés marad.

 

Fotók: crystalinks