A sorsmisszió számokról részletesebben – 1, 2, 3

A sorsmisszió számokról részletesebben – 

1, 2, 3

A sorsmisszió szám a születési dátumunk számjegyeinek összeadásával számolható ki. Korábbi írásaimban már elemeztem a különféle számok jelentését. Fontosnak tartom azonban leírni, hogy nem csak az egy számjeggyé egyszerűsített szám jelentése lényeges. Az a kétjegyű szám, amelyből a sorsszámunkat megkaptuk, szintén elemi információkkal bír. 

A finom különbségek kiderítéséhez nem mindegy, hogy valaki 19/10/1-es, 28/10/1-es, 37/10/1-es vagy 46/10/1-es. Az egyesekre jellemző általános információk mindhárom 1-esre vonatkoznak, viszont plusz felvilágosítást ad a személyiségről, ha a kétjegyű számjegyek jellemzőit is megvizsgáljuk. 

Például, ha 1972. 05. 13-án születtél:

1+9+7+2+0+5+1+3= 28

2+8= 10= 1     28/10/1-es vagy.

19/10/1

Az egyes szám tulajdonságai nagyon erősen vannak jelen, mert a fenti képletben három is van ebből a számból. Jellemző az ilyen sorszámú emberekre a kreativitás, az önbizalom, az energikusság. Azonban a 9-es szám ad egyfajta bizonytalanságot és érzékenységet is. A 19-esek életútja nem zökkenőmentes menetelés a csúcsig, hanem több akadályt és nehézséget kell leküzdeniük ahhoz, hogy kellő önbizalomra tegyenek szert. A 9-es szám spirituális energiája a 19-eseket jó megérzésekkel és gyógyításra való hajlammal ajándékozza meg. A 19-esek érzékenységükből kifolyólag hajlamosak megsértődni és megharagudni azokra, akik megmondták nekik a véleményüket. Hol bátortalanok, hol harciasak és nem tűrnek ellentmondást. Önmagukhoz is képesek nagyon szigorúak lenni. Fontos, hogy keressenek maguknak rendszeres testmozgást és valamilyen hobbiként végezhető kreatív tevékenységet. Hallgassanak gyakrabban a szívükre, és ne féljenek kimutatni az érzéseiket. 

28/10/1

Ebben a képletben az 1-es, 2-es és 8-as számok energiái egyaránt jelen vannak. 

Az egyes a kiváló szellemi képességeket és a vezetői hajlamot hozza, ám a kettes a szelídséget, önbizalomhiányt, és az alkalmazkodó készséget. A 8-as szám nagyfokú energiát ad, és vágyat a jólétre és hatalomra. 

A 28-asok mindennapjai egyáltalán nem egyszerűek. Meg kell küzdeniük kettős érzéseikkel. Egyfelől dúl bennük a racionalitás, irányítani szeretnének, teli vannak ötletekkel, másfelől gyakran elbizonytalanodnak a saját képességeikben és megkérdőjelezik a saját döntéseiket. Nagyon érzékeny emberek, rengeteg érzelmi elfojtásuk van. Nem szeretnek magukról és az érzéseikről beszélni. A környezetük szeret a közelükben lenni, mert érezhető rajtuk a gyógyításra, mások segítésére való képesség. Ezeknek az embereknek el kell hinniük magukról, hogy szeretetre méltók, erősek és képesek az élet bármely kihívásával szembenézni. Fontos megtanulniuk a hatalmat, és a pénzt a helyén kezelni, ha többre értékelik az anyagiakat, mint a szolgálatot, nem lesznek elégedettek az életükkel. 

37/10/1

Ebben a képletben az 1-es, a 3-as és a 7-es számok energiái egyaránt dominánsak. Ezek az emberek kiváló szellemi képességekkel és jó kommunikációs készséggel rendelkeznek. A 7-es számból adódóan önbizalomhiánnyal küszködnek, ennek leküzdése az egyik fő feladatuk. Legtöbbjük önmagán kívül keresi a tudást és a válaszokat, ahelyett, hogy megbízna saját intuíciójában. Bátornak és nyitottnak kell lenniük ahhoz, hogy kifejezzék a legmélyebb érzéseiket. Képesek ráhangolódni embertársaikra, megtalálhatják önmagukat a segítő, gyógyító szakmákban. Érzékeny fizikummal rendelkeznek, fontos az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás. A pénz nem tölt be központi szerepet az életükben, csak annyira van szükségük, ami biztosítja számukra az önállóságot. 

46/10/1

Az 1-es szám hozza a kreativitást, ám a 4-es érzelmi elfojtást, a 6-os pedig, bizonytalanságot eredményez. A 4-esnek köszönhetően ezek az emberek precízek, pontosak, megbízhatók, az 1-es hatására érzik is magukban az erőt, de a 6-os szám energiájának köszönhetően gyakran kételkednek a meglátásaikban és a képességeikben. Szükségük van egy társra, aki dicséri és támogatja őket, de szeretnek elvonulni, zárkózottabbak. E két ellentmondó tulajdonságnak köszönhetően a párkapcsolataikban sok a konfliktus. Meg kell tanulniuk igazán odafigyelni arra, aki mellettük van és kimutatni az érzéseiket. A 4-esnek köszönhetően tökéletességmániások, evvel rengeteg időt vesznek el maguktól és családjuktól. Nem kell folyton tökéletesre törekedni, hisz az életben semmi sem tökéletes. El kell fogadniuk magukat olyannak, amilyenek és mindenben és mindenkiben meg kell találniuk a jót. Türelmetlenségre hajlamosak és nem bírják a kritikát. Minél jobban megismerik önmagukat, annál jobbak lesznek az emberi kapcsolataik. 

29/11/2

Óriási kreativitással és erővel rendelkeznek. Olykor ennek a hatalmas energiának a kezelése gondokat is okoz. Életük során keményen küzdeniük kellett és kell mindenért, számos olyan dolog történt velük, amely visszavetette és veti az önbizalmukat. A mindennapjaikat átszövi a bizonytalanság, túlzottan alábecsülik önmagukat, pedig hatalmas szívük van, és állandóan segíteni szeretnének másoknak. Erőteljes energiamezejük van, fontos, hogy a bennük lakozó erőt megtanulják a lehető leghatékonyabban kezelni. Önbizalomhiányuk miatt hajlamosak a kihívó magatartásra, hiszen állandóan figyelemért küzdenek. Kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a rendszeres testmozgásra és a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Szeretik, ha sok barátjuk van, fontos számukra a párkapcsolat is. 

38/11/2

Az 1-esnek és 8-asnak köszönhetően rendkívül kreatívak, ám a 2-es energiája miatt bizonytalanok. Hajlamosak arra, hogy lemondjanak a jólétről, háttérbe szorítsák a vágyaikat. Meg kell tanulniuk kifejezni az érzelmeiket, és úrrá kell lenniük az önbizalomhiányukon. Hajlamosak a versengésre, a magánéletben ők akarnak irányítani. Fontos, hogy kifejezzék az érzéseiket és megérezzék az önkifejezés erejét. 

47/11/2

Életünk során számos kihívással kell szembenézniük. Úrrá kell lenniük a bizalmatlanságukon, a bizonytalanságukon és meg kell ismerniük önmagukat. Kifinomult ízléssel, precizitással és jó szellemi képességekkel rendelkeznek. Szeretnek elszigetelődni, elvonulni. Fontos számukra, hogy családjuknak megfelelő hátteret biztosítsanak, de az érzelmeiket nem merik kimutatni, ezt is meg kell tanulniuk. Bármilyen kreativitást, művészi hajlamot igénylő munkában megtalálják magukat. 

39/12/3

Ebben a képletben a 3-as szám energiája dominál, de benne van az 1-es és a 9-es számok energiája is. Az önkifejezésre való vágy társul az érzékenységgel és bölcsességgel. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy túl nagy terhek nehezednek rájuk az életben, hosszú az út, mire rátalálnak saját helyükre a világban. Mély érzelmeik vannak, szívesen segítenek másokon. Olykor kicsit kívülállóknak érzik magukat, és nehezen fogadják el mások véleményét. Hajlamosak embertársaik bajait is a nyakukba venni, meg kell tanulniuk ezt kezelni. Szükségük van társra, aki megérti őket. Legnagyobb örömet az jelenti az életükben, ha munkájukkal valamilyen magasabb rendű ügyet, célt szolgálhatnak. 

48/12/3

Ebben a képletben sokféle energia és tulajdonság van, lévén, hogy öt különböző szám is szerepel benne. Jó vezető képességekkel, teherbírással, precizitással rendelkeznek, hajlamosak magukat túlhajtani. Fontos az életükben a család, szeretnék a gyermekkorukban megtapasztalt problémáikat saját gyermekeik által feldolgozni és nem tovább cipelni. Képesek anyagi biztonságot teremteni, szívesen segítenek embertársaikon. Életüket az értelem és a tisztesség irányítja, sokkal inkább, mint az érzelmek. Ezt a családjuknak meg kell érteni. Céljaik megvalósítása során sok nehézséggel kell szembenézniük, de az erő és kitartás megvan bennük, ami a továbblépéshez szükséges. Fontos, hogy felismerjék, mikor kell kitartaniuk és mikor kell valamit elengedniük.