A sorsmisszió számokról részletesebben – 4,5,6

A sorsmisszió számokról részletesebben – 4,5,6

Korábbi írásaimban már elemeztem a különféle sorsmisszió számok jelentését. Fontosnak tartom azonban leírni, hogy nem csak az egy számjeggyé egyszerűsített szám jelentése lényeges. Az a kétjegyű szám, amelyből a sorsszámunkat megkaptuk, szintén elemi információkkal bír.

A finom különbségek kiderítéséhez nem mindegy, hogy valaki 22/4-es vagy 31/4-es.  A négyesekre jellemző általános információk mindkét négyesre vonatkoznak, viszont plusz felvilágosítást ad a személyiségről, ha a kétjegyű számjegyek jellemzőit is megvizsgáljuk.

Például, ha 1972. 05. 16-án születtél:

1+9+7+2+0+5+1+6= 31

3+1 = 4    31/4-es vagy.

22/4

Ebben a képletben nagyon erősen van jelen a kettes szám energiája. Nagyon intelligens emberek a 22/4-esek, de borzasztóan érzékenyek és konzervatívak. Ambiciózusak, energikusak, nehezen viselik el a környezetüktől jövő jelzéseket, véleményeket. A 4-es szám által képviselt energia precizitást és munkamániát hoz a képletbe. Életük során gyakran kell megküzdeniük nehéz döntésekkel. Szükségük van a párkapcsolat adta biztonságra. A szerelembe kezdetben nagy lendülettel vetik bele magukat, ám később könnyen elszigetelődnek a partnerüktől és hajlamosak csak a saját vágyaikkal foglalkozni. Szeretnek elvonulni, elmélkedni és az érzéseikről nagyon nehezen beszélnek. A 22/4-eseknek gyakran gyerekkorra nyúló problémái vannak a szüleikkel, ezeket a problémákat mindenképpen tisztázni kell és feloldani ahhoz, hogy a saját magánéletük később jól működhessen. A biztonságra és a pénzügyi stabilitásra törekszenek, rengeteg energiájukat fektetik munkába. Fontos, hogy megbékéljenek önmagukkal, és nyitottak legyenek a barátaik és családtagjaik felől jövő jelzésekre.

31/4

Ebben a képletben egyaránt jelen van az 1-es, a 3-as és a 4-es szám energiája. Az 1-es a kreativitást és az energikusságot adja, a 4-es megbízhatóságot és munkamániát. A 3-as energiája miatt ezek az emberek szeretnek és tudnak is kommunikálni. Sajnos azonban nincs elegendő önbizalmuk. Kishitűségük miatt folyton a munkában akarnak bizonyítani. Nagyon fontos feladatuk, hogy kitartsanak a céljaik mellett és önbizalomhiányuk miatt, ne adják fel könnyen. Szeretik a társaságot, könnyen kapcsolatot teremtenek és vágynak a figyelemre. Mivel jóindulatúak és gyakran önzetlenek, ezt embertársaik kihasználhatják. Életük során több csalódásban és nehézségben lehet részük.

23/5 és 32/5

Mindkét képletben ugyanazok az energiák dominálnak. A különbség annyi, hogy a 23/5-ösöknél a kettes, míg a 32/5-ösöknél a hármas szám energiája a meghatározóbb. Ez azt jelenti, hogy a 23-as személyiség későn érő típus és nincs kellő önbizalma, míg a 32-eseknek komoly kihívásokkal kell szembenézniük a másokkal való együttműködés területén. Hajalmosak arra, hogy önzetlenül mindenüket odaadják a másiknak és akár saját vágyaikról is lemondjanak.

Mindkét képlet „tulajdonosaira” jellemző, hogy a szabadságot keresik, azonban meg kell tanulniuk az életük során, hogy a szabadság nem a fizikális értelemben vett szabadság és a másoktól való függetlenség, hanem a tudás és tapasztalás nyújtotta szabadság. Az az érzés, hogy szabadon mozoghatunk a tudásunk birtokában az élet különféle területein (mentális, fizikai és pénzügyi).

Barátságosak, jól kommunikálnak, szeretnek utazni, társaságba járni. Gyors észjárásúak, gyorsan tanulnak, mivel minden érdekli őket, könnyen szétforgácsolhatják magukat. A függetlenségre törekvésük igencsak megnehezítik a párkapcsolataikat. Fontos, hogy nyissanak érzelmileg a másik felé és szánjanak kellő időt a párjukra.

41/5

Energikus, szerencsés emberek. A probléma abban rejlik, hogy ezt a legtöbbjük nem képes elhinni magáról. Bármilyen jó történik velük, állandóan beleképzelik a rosszat, vagy a mögöttes okokat keresik. Rendkívül kreatív emberek, logikájuk borotvaéles, imádják a kihívásokat. Vigyázniuk kell, hogy nehogy kiégjenek, vagy kimerüljenek, mert hajlamosak rá, hogy amint befejeztek valamit, azonnal egy másik dologba vágjanak, nem hagyva időt a pihenésre. Mivel önbizalom szűkében vannak, a sikereiket sem képesek kellően megélni. Erős a vonzódásuk a család és a stabilitás iránt, de a függetlenségre törekvésük szintén magas fokú. Ez a kettős érzés dúl bennük, és nem tudnak kellően belesimulni egy párkapcsolatba. Meg kell tanulniuk elköteleződni valaki iránt és kitartani a vágyaik mellett.

24/6 és 42/6

Mindkét képletben a 2-es, 4-es és 6-os szám energiái munkálkodnak. A különbség annyi, hogy a 24-eseknél a kettes, míg a 42-eseknél a négyes hatása a dominánsabb. A 24-esek lágyabbak és közlékenyebbek, a 42-esek befelé fordulóbbak, ám mindkettő képletre jellemző az önbizalomhiány.

A környezetükben lévő embereket idealizálják, majd csalódniuk kell, mert nagyon kevesen felelnek meg az eszményképeiknek. Szívesen segítenek embertársaiknak, fontosak számukra a függő kapcsolatok. A másik érzéseiről mindent tudni akarnak, önmagukat azonban nem adják ki. Fontos, hogy megtanulják magukat elfogadni, és jóindulattal álljanak a külvilág visszajelzései felé.

33/6

Ebben a képletben nagyon erős a 3-as hatása. Rendkívül jó a kommunikációjuk a 33/6-os embereknek, szeretnek és tudnak is sokat beszélni. Barátkozó típusúak, szeretnek vendégeket fogadni, jó az ízlésük és kellemes benyomást keltenek. Szeretnének állandóan megfelelni a külvilágnak. Van bennük egy belső bizonytalanság, ezért is a nagyfokú megfelelési kényszer. Nehezen fejezik ki az őszinte érzéseiket, ennek megtanulása fontos feladatuk. Az elfojtott érzelmek negatív hatást gyakorolnak a párkapcsolataira, fel kell, hogy ismerjék, hogy a társuk őket szeretné szeretni, nem egy eszményképet. Jók az intuícióik, maximalisták, jól tudnak a munka világában érvényesülni.