A számok túlsúlyának jelentése

A számok túlsúlyának jelentése

A numerológiában nem csak a számok hiánya, hanem a számok túlsúlya is problémát jelez. Akkor beszélünk a számok túlsúlyáról, ha a képleteinkben egy-egy számból kettőnél több van. Minden számhoz más-más személyiségterület tartozik.

Így számolj!

Írd fel egy papírra a teljes neved és a születési dátumodat.

Először a neved betű-szám értékeit írd fel, méghozzá a magánhangzók értékét felülre, az adott betű fölé, a mássalhangzók értékét pedig, alulra. Ezeket egyesével add össze, ha kétjegyű számot kapsz végeredményül, akkor egyszerűsíts tovább a számjegyek összeadásával.

Keresd meg, melyik betűnek mennyi az értéke. Ékezetek nem számítanak.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Például:

  6  1     1    1 = 9

Kovács Anna

2  4  31   55  = 20= 2+0= 2

Az össznévszám értékére is szükség van, ehhez add össze a magánhangzók és a mássalhangzók érétkét, a fenti példában ez:

9+20= = 2+9= 11= 1+1= 2

A fenti példában a név esetében vizsgáljuk a név összes betűjének értékét, valamint a magánhangzók és mássalhangzók értékének végeredményét és az össznévszám végeredményét is.  Világosan látszik, hogy Kovács Annának a nevében az 1-es, a 2-es számok vannak túlsúlyban.

Az elemzéshez szükséges még a sorsmisszió számunkat is kiszámítani a születési dátumunkból.

Például, ha Kovács Anna 1981. 12. 14-én született

1+9+8+1+1+2+1+4= 27= 2+7= 9

A dátumban szereplő számok értékei és az egy számjegyre egyszerűsített végeredmény számítanak.

Ha ezeket a számokat összevetjük a név számaival, láthatjuk, újabb 1-esek és 2-esek jöttek a képletbe, vagyis Kovács Annának az 1-es és a 2-es számokhoz tartozó elemzéseket kell elolvasnia.

Ha elakadtál a számolásban, nem világos a metódus, akkor írj bátran e-mailben vagy a facebook-on és segítek!

Túl sok 1-es

Az 1-es szám az egót és az akaraterőt jelenti. Ha valakinek túl sok egyese van, akkor erőszakos lehet, képtelen másokkal együttműködni és mindig az ő akaratának kell érvényesülnie. Ez főként a párkapcsolatban okozhat komoly konfliktusokat. Ha egy férfi képletében van sok 1-es, az egy hajszálnyival szerencsésebb, mert egy férfinak határozottnak kell lennie a családfenntartáshoz, bár a 4 vagy annál több 1-es már nem szerencsés, túlzott agressziót és a másik fél elnyomását jelenti. Ha azonban egy nő képletében van sok 1-es, az nagy probléma, mert veszélyezteti a párkapcsolatát, hiszen kevés olyan férfi van, aki szeretne egy akaratos, irányító és kemény nővel együtt élni.

Az 1-es túlsúlyát valamelyest kompenzálja a képletben a 2-es, 6-os és a 9-es szám. Tudatosan kell azonban figyelni arra, hogy hallgassuk meg a másik fél véleményét is, kössünk kompromisszumokat és legyünk kedvesebbek.

Túl sok 2-es

A 2-es a finomság, a női energiák, az érzékenység, az alkalmazkodó készség száma. Egy nagyon fontos szám, de csak optimális mennyiségben. Ha három vagy ennél több kettes van a képletben, az önbizalomhiányt, túlzott érzékenységet, sértődékenységet és birtoklási vágyat okoz. Az ilyen emberek állandóan aggódnak, nehezen döntenek bármiben, de ha nagy nehezen döntöttek, akkor napokig rágódnak rajta, hogy vajon jól döntöttek-e. Mivel kevés az önbizalmuk folyton féltékenykednek a párjukra, ez veszekedéseket szül. Ha egy nő képletében túlsúlyos a 2-es szám, akkor a párja nehezen viseli a túlzott kötődését és féltékenységi jeleneteit. Ha egy férfi rendelkezik sok kettessel, akkor túl lágyszívű és bizonytalan, nem tud nemet mondani, amit sokan könnyen kihasználnak.

A 2-es túlsúlyát némileg kompenzálja a képletekben szereplő 1-es, 3-as, 5-ös, 8-as.

Ha 1-esből és 2-esből is túl sok van

Ha egy képletben az 1-es és a 2-es számból is többlet van, akkor azt gondolnánk, hogy minden rendben, hiszen a számok kisütik egymást. Minden szám azonban energia, ami születésünktől befolyásolja az életünket. A számok nem oltják ki egymást, csak némileg befolyásolják egymás hatását. Az 1-es és a 2-es energiája teljes ellentéte egymásnak, ami egy nagyon érzékeny, kettős személyiséget eredményez. Dúl a belső háború, hol a személyiség egyik, hol a másik pólusa dominál. Ezen úgy lehet enyhíteni, ha tudatosan odafigyelünk a cselekedeteinkre, fejlesztjük magunkat jógával, agykontrollal, meditációval és eljárunk önismereti tanfolyamra. Végső esetben nagyon sokat tud segíteni egy névváltoztatás is, mert új energiákat hoz az életünkbe. Kérhetjük ebben numerológus segítségét.

Túl sok 3-as

A 3-as az önkifejezés, a határozottság, a függetlenség, az aktivitás száma. Ha túl sok 3-as van egy képletben, az magamutogatást, figyelem iránti vágyat, felszínességet és balesetveszélyt von maga után. Mivel a 3-as egy nagyon gyors szám, a túlzott 3-as hatás szétszórtságot eredményez. Csökken a koncentráció és könnyen kisebb-nagyobb balesetek történhetnek. Előfordulhat beszédprobléma, például dadogás vagy hadarás.

A 3-as hatását visszafogja kicsit, ha 4-es és 6-os van a képletben. Fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ne legyünk folyton a középpontban, másokat is hagyjunk érvényesülni. Pihenjünk többet, a napi 7-8 óra alvás nagyon fontos, hogy ne alakuljanak ki idegrendszeri problémák.

Túl sok 4-es

A 4-es a felelősség, a munkamánia, a precizitás száma. Ha túl sok négyes van a képletben, akkor túlzott keménység, rugalmatlanság, rendmánia jelentkezik. A 4-es szám érzelmi elfojtást jelent, már két négyessel is merev és elutasító lehet valaki, ám ha 3 vagy annál több 4-es van, az visszavonulással, magányossággal, túlzott kritikussággal jár.

A 4-es túlsúlyt valamelyest enyhíti a 2-es, 5-ös és 9-es szám a képletben. Nagyon fontos, hogy többet kell társaságba menni, kimozdulni otthonról, nyitni a világ felé tudatosan. Ne hagyjuk, hogy az élet elmenjen mellettünk!

Túl sok 5-ös

Az ötös a lazaság, függetlenség, mozgékonyság, rugalmasság száma. Nagyon fontos, hogy legyen legalább egy a képletünkben, ám ha túl sok van belőle az nem szerencsés. Az 5-ös túlsúly túlzott önbizalmat, nagyképűséget eredményez. Állandóan a középpontban akarunk lenni, ígérgetünk és egyáltalán nem foglalkozunk mások véleményével, vágyaival.

Az 5-ös hatását képes visszafogni a 4-es szám a képletben. Jó, ha belátjuk, hogy nem lehetünk állandóan mi a középpontban. Ha szeretnénk őszinte barátokat találni, akkor figyelnünk kell a környezetünk érzéseire, kéréseire. Töltsünk több időt azokkal, akik fontosak a számunkra!

Túl sok 6-os

A 6-os a kifinomultság, a kedvesség, a harmónia száma. Egy darab hatos mindenképpen kell a képletünkbe, de a 3 vagy annál több 6-os túlzott makacsságot, birtoklási vágyat, önzőséget és féltékenykedést hoz. Egy hatos túlsúllyal rendelkező ember örökösen figyelmet akar a családjától, a kollégáitól és folyton önigazoló cselekedetei vannak. Ha egy férfi képletében van túl sok hatos, akkor a férfi bizonytalanná válik, és magához akarja láncolni a kedvesét. Könnyen befolyásolható, nem tud elég határozott lenni a munkájában és nehezebben megy a családfő szerep. Ha egy nő képletében van sok 6-os, akkor az állandó féltékenykedésével elmarhatja maga mellől a párját, hiszen a férfiak nehezen viselik a hisztit és a féltékenykedést.

A 6-os túlsúlyt némileg ki tudja egyenlíteni a képletben található 1-es, 3-as, 5-ös és 8-as. Meg kell érteni, hogy az önbizalmat és a biztonságot nem mástól kell várni, önmagunkban kell megteremteni.

Túl sok 7-es

A 7-es a céltudatosság, a kötelességtudat, a jó intuíciók és a megfontoltság száma. Egy hetes mindenképp szükséges a képletünkbe, de már két hetes is érzelmi elfojtást jelez, három vagy annál több hetes szám pedig, magányosságot, befelé fordulást és önbizalomhiányt okoz. A 7-es túlsúllyal rendelkező személy nem mer semmit megélni, érzéseit egyáltalán nem mutatja ki, túlzottan tartózkodó.

Hatását a 3-as és 5-ös tudja kicsit enyhíteni. Fel kell ismerni, hogy azért, mert kimutatjuk az érzéseinket és közeledünk másokhoz, nem leszünk gyengébbek, sőt! Felvértezzük magunkat szeretettel és a környezetünk is szívesebben lesz a társaságunkban.

Túl sok 8-as

A 8-as az energia, lendület, anyagi javak, karrier és a szexualitás száma. Egy-két nyolcas nagyon kedvező a képletünkben, de a túlsúly sajnos zsarnoksághoz, konfliktusokhoz, balesetekhez, keménységhez vezet. Túlzott mértékű szexualitás is megjelenhet, nem a minőség és az érzések lesznek fontosak, hanem a mennyiség és a kaland. Az ilyen ember mindenkit le akar uralni és nem tud igazán szeretni.

A 8-as hatását nem igazán enyhíti egyik szám sem. Fontos a 8-as túlsúly esetén, hogy a fölösleges energiákat sportolással levezessük és tudatosítsuk magunkban, hogy az igazi erő nem az erőszakosságban, hanem a kedvességben és odafigyelésben van.

Túl sok 9-es

A 9-es a spiritualitás, alkalmazkodás, segítőkészség az érzékenység száma. Egy-két kilences figyelmessé és kedvessé teszi az embert, de három vagy annál több 9-essel az illető naivvá, befolyásolhatóvá, túlzottan önfeláldozóvá válik. Képtelen megállni a saját lábán, nem tud döntéseket hozni, ha netán mégis megteszi, állandóan azt analizálja, vajon jól cselekedett-e.

A 9-es hatását a 4-es tudja némileg kiegyenlíteni. Feltétlenül olyan pár kell az ilyen ember mellé, aki időnként az álomvilágból visszarángatja őt a földre és elviseli a furcsaságait.