A világ teremtése számokban

A világ teremtése számokban

A számjegyek 0-tól 9-ig az Univerzum építőkövei, fontos információkat hordoznak a világ teremtéséről. Tulajdonképpen minden szám ezekből az alap számjegyekből épül fel.
  

0

Többnyire körnek, ritkábban ellipszisnek rajzoljuk. Ez a kezdet, a teremtés előtti állapot, az önmagába zárt teljesség. A nulla az Isteni lényt jelképezi.  

1.

A mozgás szimbóluma, egy felfelé mutató nyíl, tűz. A teremtő tachyon szimbóluma. A tachyon energia, a fénynél gyorsabb sebességű energia, mely a világegyetemben mindenütt jelen van. A tachyon részecskék  az élet alapjai. Az 1 minden szám eredője, a teremtő erő, az Atya. Magában hordozza a kettő lehetőségét.

2.

A tachyon visszakanyarodásának szimbóluma, amikor a jelenpont megérinti a saját múltját. Az egyből kettő lesz, az idő visszacsatolása révén. A befogadás, az Anya szimbóluma, víz.


3.

A szentháromság, az időhurok és a világ hármas osztottságának szimbóluma. Szellem-test-lélek. Születés-élet-halál. Múlt-jelen-jövő. Az időfizikában a három egymás számára létező forrás hullámterét jelképezi, amik sodrása hozza létre az első tűz tachyont az őskáoszban. Az időhurok működésének lényege, hogy benne a tachyonok csak maguk előtt haladó társukat látják. A sorban legelöl található tachyon semmit sem lát, csak halad előre. Amint az elöl haladó tachyon belép a hátul haladó hullámterébe, újrakelti az egész tachyonsort.
 

4.

Két pár.  A négy az első háromból keletkezett. A svasztika a négyest jelképezi, mely egy ősi hindu szimbólum. Magyarországon forgórózsának nevezik. Stabilitást, megalapozottságot jelent, a mindenség harmóniáját, az ellentétek egyensúlyát jelképezi. Megmutatja a téridő belső szerkezetét, jelképezi a négy világtájat, és a négy fő arkangyalt (Rafael, Uriel, Gábriel, Mihály) is.
 

5.

Az 5-ös szám középen helyezkedik el az alap számsorban. A négyből emelkedik ki, a négy őselemből keletkezik. Maga az ember, akinek feladata a föld és ég közötti egység fenntartása és az anyagon való felülemelkedés.

6.

Az egység, a tökéletesség száma. Két háromszöggel ábrázolható, ezeket a háromszögeket egymásba tolva megkapjuk a jól ismert formát, a Dávid-csillagot. A felső háromszög a makrokozmoszt, az alsó a mikrokozmoszt szimbolizálja. „Amint fent, úgy lent.” Az Isten megjelenik a földi létben, ott van minden dologban.

7.

A természet kettősségét jelenti. A hinduk szerint a természet hét őserejéből keletkezett a világ. Az átalakulás és a felszabadulás száma, életünkben 7 évente megújulás történik.

8.

A fekvő nyolcas a végtelent jelképezi. Az álló nyolcas esetében alul van a múlt, középen a jelen, felül a jövő. Az igazság, erkölcsösség és bőség száma.

9.

A 9-es szám egy lefelé fordított 6-os. Ez az egyetlen szám, ami bármely számmal megszorozva önmagát adja újra. A bölcsesség, a beavatás, a befejezettség és a tökéletesség  száma.

10.

A sor nem folytatható tovább, hanem ismételni kell, egy másik szintre lépve. Ha az 1 a tűz, a 0 a víz, akkor a 10 tűz és víz, az őskáosz. Visszajutunk a kezdethez, de már egy magasabb fokon, számtalan tapasztalat birtokában.