Én-állapotok a számmisztika szerint - Milyen játszmát játszol?

Én-állapotok a számmisztika szerint - Milyen játszmát játszol?

Eric Berne kanadai pszichológus szerint minden ember játszmákat játszik élete során. Ezek a játszmák nem tudatosak, a gyermekkorban megtapasztalt érdekérvényesítő technikák és a szüleinktől látott minták aktivizálódnak felnőttként a különféle élethelyzetekben. A számmisztika kiválóan rá tud világítani arra, hogy te milyen játszmákat játszol és segít, hogy tudatosabban éld az életedet, pozitívabban befolyásold a jellemedet.

A neves pszichológus, Emberi játszmák című művében három én-állapotot különböztet meg. A Gyermeki én-állapot azt jelenti, hogy egy adott helyzetben a bennünk élő gyermek aktivizálódik, vagyis azt tesszük, amit gyermekként is tettünk. A Felnőtt én-állapotunkban nem jelenik meg a múlt, hanem tárgyilagosan elemezzük az adott helyzetet, kockázatot becsülünk, alkalmazkodunk. A Szülő én-állapotban, döntési helyzetekben úgy viselkedünk, mint ahogyan azt apánktól vagy anyánktól láttuk.

Persze nem mindig tiszta én-állapotokról beszélünk, van, hogy ezek egy krízishelyzet megoldásakor keverednek. A számmisztika fantasztikusan rá tud mutatni arra, hogy alapvetően milyen játszmákat játszunk az életünk során, melyek azok a berögzült minták, amelyekhez visszanyúlunk probléma esetén.

Így számolj!

Születési dátumod számait add össze egyesével. Ha a végeredmény kétjegyű szám, akkor a számjegyeket további összeadással egyszerűsítsd egy számjeggyé.

Ha 1967. 04. 08-án születtél

1+9+6+7+0+4+0+8= 35= 3+5= 8

Ebben az esetben a 8-as számhoz tartozó elemzést olvasd el.

1 - Én vagyok a főnők!

Egy egyes karakter mindig irányít, és ritkán hallgat csak másokra. Mindent megtesz azért, hogy elérje a céljait. Prédikálással, megszállottsággal és saját példájuk mutatásával akarják meggyőzni embertársaikat. Az egyes személyiségnél a játszma a dac, a csökönyösség- „úgyis úgy lesz, ahogy én mondom!” Krízishelyzetekben gyakran a gyermeki én-állapot tör felszínre, vagyis a gyermeki dac, ellenkezés a szülővel, mely helyzettől függően keveredik a szülő én-állapottal, vagyis a „majd én megmondom mi a jó neked” helyzettel.

Sokszor gyermeknek nézi a családtagjait, kollégáit. Önmagával és másokkal szemben is rendkívül kritikus, nagyok az elvárásai. Gyakran ebben a túlzó elvárásban önbizalomhiány húzódik meg. Fontos, hogy egy egyes rájöjjön arra, hogy a nagylelkűség, a tolerancia egy nagyon fontos és becsülendő emberi tulajdonság. Sokkal hatékonyabban tud dolgozni, érvényesülni, ha nagylelkű, nem görcsöl minden pillanatban és nem él vissza a hatalmával.

2 - Áldozat vagyok!

A kettes egyéniség nagyon érzékeny és aggodalmaskodó. Legfontosabb számára a szülői szerep, a család és mások segítése, amolyan nagy béketeremtő. Menekül a konfliktusok elől, és hamar megsértődik. Szívesen segít másoknak és kedves, de tele van önbizalomhiánnyal. Ezért is szereti érezni, hogy szükség van rá, fontos. A legtöbb krízishelyzetben a gyermeki énje bújik elő- „ szeretetre vágyom, ne bánts!” Párkapcsolatban is ezt a „technikát” alkalmazzák tudat alatt, érzelmekre hatnak, túlzottan ragaszkodók, féltékenyek. Meg kell tanulniuk, hogy az önzetlen, érdek nélküli szeretetadás fantasztikus, felszabadít és örömmel tölt el. Ehhez viszont komoly önbizalom és lelkierő szükséges.

3 - Mindent megígérek!

A hármas személyiség szórakoztató, kiválóan kommunikál és teli van ötletekkel. Jó a humora, közvetlen és laza. Nyitott minden információra és naprakész. Fontos számára a tetszeni vágyás, a hódítás. Az udvarlásban, csábításban és ígérgetésben lepipálhatatlan. Mivel issza mások figyelmét, ezért hajlamos bármit megígérni sikere érdekében. Minden kapcsolata addig működik jól, amíg megkapja a másiktól a figyelmet. Valószínűleg a 3-as szám tulajdonságain túl, szülői mintából hozza ezeket a vonásokat. Meg kell tanulnia odafigyelni mások érzéseire és igényeire és sikerét megosztani a környezetével.

4 - Érted dolgozom!

Rendkívül intelligens, precíz, megbízható ember. Nagy a munkabírása, kitartó. Szabályok szerint él, rutinkedvelő. Csak abban hisz, ami megfogható és megtapasztalható, vagyis az anyagi világban. Zárkózott, nem kedveli a nagy társaságot, a nyüzsgést. Az egész élete az anyagi javak és a stabilitás megteremtéséről szól. Mindenért meg kell küzdenie, semmi sem hull az ölébe.

Családjában is gondoskodó és kötelességtudó, de folyton az anyagi biztonságra törekszik, állandóan dolgozik, és kevés ideje jut a párjára és a gyermekére. Amikor ezt szóvá teszik, akkor azzal védekezik- „de, hisz értetek dolgozom!”

Fel kell ismernie, hogy az élet nem csak munka és kötelesség, az idő múlik és annyi minden elmegy mellette. Többet kell törődni a családtagjaival és nem szorongani az anyagiak miatt.

5 - Ne gátolj a szabadságomban!

Egy ötös egyéniség örök optimista, szórakoztató, nagyvonalú és rugalmas. Nem készít hosszú távú terveket, rengeteget utazik, költözik. Igazi életművész. Sok barátja van, az emberek szeretnek a közelében lenni. Rendkívül fontos számára a szabadság, a függetlenség, nem bírja elviselni, ha párkapcsolatban a másik fél rátelepszik, korlátozza. Szinte azonnal szakítás a vége. Valószínűleg a gyermeki én-állapot kerül előtérbe konfliktus helyzetekben, mert erős szülei voltak és mindig próbált kitörni a korlátokból. Az ötösnek meg kell tanulnia felelősséget vállalni az életéért, a cselekedeteiért és többet kellene törődnie a családjával. A tartalmas együttlétek és az érzelmi összetartozás által lesz tartalmasabb az élete.

6 - Nem én vagyok a hibás!

A hatos személyiség vonzó, fejlett a szépérzéke, érzelmi és anyagi biztonságra törekszik. Rendkívül fontos számára, hogy párkapcsolatban éljen, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen mellette valaki. Önbizalomhiánya van, amit gyermekkorából hoz magával. Szülei játszmájában is megjelent az áldozatiság, amelyet ő is kiválóan elsajátított. Ha mélyen legbelül érzi is, hogy egy-egy konfliktus kirobbanásában hibás, akkor sem vállalja fel, mindig a párját hibáztatja- „én mindent megteszek érted, te pedig, ezt nem becsülöd!”

Alapvetően barátságos, hűséges és segítőkész, de sokszor döntésképtelen. Meg kell tanulnia, hogy saját soráért kizárólag ő a felelős és ezért tennie is kell.

7 - Nálam minden rendben!

Rendkívül céltudatos, okos és összefogott ember. Megfontolt, felelősen gondolkodó ám zárkózott. Az érzelmeit nem meri, olykor nem tudja kinyilvánítani. A sérelmeit elfojtja, ami testi betegségekhez vezethet. Nagyon óvatos, takarékos, mindent alaposan átgondol. Gondoskodó szülő, képes anyagi biztonságot teremteni. Mivel soha nem beszél arról mi zajlik benne, nehéz vele dűlőre jutni. Látszik rajta, ha megbántották, de a világért sem mondaná ezt ki, ha bárki megkérdezi mi a gond, a válasz: „Minden rendben!” Nagyon nehéz vele rendezni a vitákat, nézeteltéréseket. Meg kell tanulnia kifelé kommunikálni az érzéseit, elmondani a vágyait és tudni, hogy ettől nem lesz kiszolgáltatott. A megfelelő kommunikáció a jó házasság alappillére.

8 - Nekem van igazam!

Egy nyolcas a legnagyobb szenvedéllyel éli az életét. Tüzes, temperamentumos, küzdő típus. Bármiből feláll, minden bajra megoldást talál. Mindig kész terve van, rendkívül talpraesett és ambiciózus. Vonzza az embereket, mert óriási energiái vannak, szívesen segít másoknak, ezt sokan ki is használják. Egyenes ember, ám a diplomáciát még tanulnia kell, olykor nem fogalmaz finoman. Ami szívén, az a száján. Játszmáiban többnyire a gyermeki-én és a szülői minta keveredik. Nem hagyja magát elnyomni, minden helyzetből ő akar győztesként kijönni- mindig neki van igaza, még akkor is, ha nincs. Meg kell tanulnia, hogy az igazi erő nem az erőszakosságban, hanem a belátásban és a nagyvonalúságban van.

9 - Én jobban tudom!

Intelligens, nyugalmat árasztó, érzékeny ember. Imád rajongani, gondoskodni és szereti, ha érte is rajonganak. A kapcsolat kezedén borzasztóan lelkes, aztán ha kihuny a varázs, akkor érdektelenné válik és szakít. Tökéletességmániás, mindenben a tökéletest keresi. Analizál, filozofikusan magyaráz, a kritikát nem viseli. Konfliktuskerülő, halk beszédű, együttérző. Nehezen alkalmazkodik másokhoz, mert fontos számára a függetlenség. Mindig mindent jobban tud másnál, ezt egy elnyomó, erős szülői minta miatt teszi, előjön belőle a szülő-énállapot. Egy kilences valahol a lelke mélyén tudja, hogy ahhoz, hogy lelki misszióját teljesítse az életben, először fel kell vállalnia földi élettel kapcsolatos feladatit. Magáévá kell tenni azt a nézőpontot, hogy a világ nem tökéletes és ettől szép.