Számok hiánya a numerológia szerint

Számok hiánya a numerológia szerint

Ha megvizsgáljuk a nevünkben és a születési dátumunkban szereplő számokat, kiderülhet, hogy egyes számok hiányoznak a képletünkből. A számok hiánya fontos jelentéssel bír a számmisztikában. Megmutatja, hogy melyik életterületünkön nem éljük az energiát tudatosan, mit kell tennünk, hogy jobban működjenek a mindennapjaink.

Így számolj!

Írd fel egy papírra a teljes nevedet és a születési dátumodat.

Először a neved betű-szám értékeit írd fel, méghozzá a magánhangzók értékét felülre, az adott betű fölé, a mássalhangzók értékét pedig, alulra. Ezeket egyesével add össze, ha kétjegyű számot kapsz végeredményül, akkor egyszerűsíts tovább a számjegyek összeadásával.

Keresd meg, melyik betűnek mennyi az értéke. Ékezetek nem számítanak.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Például:

   1     1    5 1 = 1+1+5+1= 8

Nagy Angéla

5  77    57 3  = 5+7+7+5+7+3= 34= 7

Az össznévszám értékére is szükség van, ehhez add össze a magánhangzók és a mássalhangzók érétkét, a fenti példában ez

8+34= 42= 4+2= 6

A fenti példában a név esetében az összes felírt számot vizsgáljuk, a betű-szám értékeket, a kétjegyű végeredményt és az egyszerűsített értéket is. Világosan látszik, hogy Nagy Angélának a nevében szerepel az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a 8. Hiányzik azonban a 9-es szám. Egyelőre ez még nem jelent semmit, hiszen lehetséges, hogy a születési dátumában lesz majd 9-es érték, ha mégsem, akkor az ő hiányszáma a 9.

Most nézzük meg a születési dátum számait.

Írjátok fel a papírra a születési dátumotokat, majd adjátok össze egyesével a számértékeket. Ha a végeredmény kétjegyű szám, akkor egyszerűsítsetek további összeadással.

Például Nagy Angéla 2000. 06. 15-én született.

2+0+0+0+0+6+1+5= 14= 1+4= 5

Vizsgáljuk meg, hogy megtaláljuk-e a képletben a hiányzó 9-est.

A születési dátumban nem szerepel a hiányzó 9-es szám, ebben az esetben a 9-es hiányszámhoz tartozó elemzést kell elolvasni.

Gyakori, hogy nem csak egy, hanem több szám is hiányzik a képletünkből. Ebben az esetben az összes hiányzó számhoz tatozó jellemzést el kell olvasni.

Ha bárki elakadt a számolásban, vagy nem világos a metódus, akkor írjon bátran e-mailben vagy a facebook-on és segítek!

Az 1-es szám hiánya

Az 1-es szám az akaraterőt, az eredetiséget, a vezetés képességét képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor gyenge az akaratunk, bizalmatlanok vagyunk az emberekkel és kicsi az önbizalmunk. Nehezen hozunk döntéseket, ha mégis nagy nehezen döntünk, akkor még napokig azon vacillálunk, vajon jól cselekedtünk-e. Könnyen tudnak minket befolyásolni.

Ha van 3-as és 5-ös a képletünkben, akkor ezek a számok valamelyest pótolják az 1-es hiányát, de sajnos teljesen nem tudják kompenzálni.

A döntési képességet és a határozottságot lehet fejleszteni. Azért fantasztikus a numerológia tudománya, mert ha tudjuk, milyen területen vannak gondjaink, a problémás tulajdonságainkat lehet tudatosan erősíteni.

A 2-es szám hiánya

A kettes szám a finomságot, a női energiákat, az otthonteremtés képességét és az alkalmazkodó készséget képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor türelmetlenek, zárkózottabbak vagyunk, túl nagyok az elvárásaink másokkal szemben. Képtelenek vagyunk megbocsátani, nem figyelünk a részletekre, és rendszeresen elkésünk megbeszélt időpontokról. A 2-es számot valamelyest képes pótolni a 4-es, bár a 4-es szám csak a precizitást és a pontosságot kompenzálja, a barátságos viselkedést és a másokra odafigyelést nem. A kedvesség, a tolerancia kellő odafigyeléssel fejleszthető, ezért nagyon jó, ha tudjuk, milyen tulajdonságaink igényelnek fejlesztést.

A 3-as szám hiánya

A 3-as szám a könnyedséget, a mozgékonyságot, a kiváló kommunikációs készséget és a művészi hajlamot képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor nem vagyunk könnyedek, nehezen mozdulunk ki a megszokott környezetünkből, kevéssé vonzódunk a társasághoz. Nem tudjuk magunkat jól kifejezni, és nem tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. Akár beszédproblémáink is lehetnek, mint például dadogás. Az 5-ös szám valamelyest pótolja a 3-as hiányát, ha van 5-ös a képletünkben, akkor a rugalmassággal és a mozgékonysággal nincs gondunk, ám az 5-ös nem tudja pótolni az önkifejező képességünket. A kommunikációs készség fejleszthető. Azért fantasztikus a numerológia tudománya, mert ha tudjuk, milyen területen vannak gondjaink, a problémás tulajdonságainkat lehet tudatosan erősíteni.

A 4-es szám hiánya

A 4-es szám a precizitást, a teherbírást, a munkamániát és megbízhatóságot képviseli. Ha ez a szám nincs a képletünkben, akkor képtelenek vagyunk a figyelmünket összpontosítani, nem vagyunk kitartóak, hamar ráununk egy tevékenységre. Valamelyest pótolja a 4-es hiányát a képletben szereplő 2-es, mert megbízhatóságot ad, ám a munka szeretetét és a gyakorlatias gondolkodást nem tudja pótolni. A precizitás, a kitartás kellő odafigyeléssel fejleszthető, ezért nagyon jó, ha tudjuk, milyen tulajdonságaink igényelnek erősítést.

Az 5-ös szám hiánya

Az 5-ös szám az önbizalmat, a rugalmasságot, az önkifejezést, az optimizmust képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből felszínesek, pesszimisták, rugalmatlanok és kishitűek vagyunk. Visszahúzódóak vagyunk, félünk a változástól, nem élünk igazán, mert félünk változni és változtatni. Valamelyest pótolja az 5-ös hiányát az 1-es és a 3-as, ám optimizmust és könnyedséget ezek a számok nem tudnak adni. A nyitottság tudatosan fejleszthető, elérhető. Azért fantasztikus a numerológia tudománya, mert ha tudjuk, milyen területen vannak gondjaink, a problémás tulajdonságainkat lehet erősíteni.

A 6-os szám hiánya

A 6-os szám a vonzerőt, a kedvességet, az alkalmazkodó készséget képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor nem tudjuk kimutatni sem a pozitív, sem a negatív érzéseinket, tele vagyunk érzelmi elfojtással. Sóvárgunk mások szeretetéért, de nem bízunk eléggé magunkban, állandóan attól félünk, hogy nem vagyunk elég jók. Uralkodunk a másikon, így kicsikarva a törődést. A 6-os hiányát valamelyest pótolja a 2-es szám, ad némi alkalmazkodó készséget, de sajnos a magunkba vetett hitet és a vonzerőt nem tudja pótolni. Gyakran másokat teszünk felelőssé a saját boldogtalanságunkért vagy kudarcainkért.

A magabiztosság elérhető, a kedvesség fejleszthető. Azért fantasztikus a numerológia tudománya, mert ha tudjuk, milyen területen vannak gondjaink, a problémás tulajdonságainkat lehet tudatosan erősíteni.

A 7-es szám hiánya

A 7-es szám az elmélyülést, a nagy teherbírást, az érvényesülés készségét képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor nem tudunk érvényesülni, mert kishitűek és gátlásosak vagyunk és sóvárgunk mások szeretetéért. Nem tudunk igazán semmiben elmélyülni, széles az érdeklődésünk, de csak felszínesen merülünk a dolgokba. A 7-es szám hiányát valamelyest kompenzálja a 9-es a képletükben, de teljesen helyettesíteni nem tudja.

Ha tudatosan élünk, akkor figyelhetünk arra, hogy ne fojtsuk el az érzéseinket, és ne viselkedjünk elutasítóan másokkal.

A 8-as szám hiánya

A 8-as szám az energiát, a lendületet, az anyagi érvényesülést, a szexualitást képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor nem vagyunk elég lendületesek, nem tudjuk az anyagi hátterünket megfelelően biztosítani, és nehezen érvényesülünk. Nem vagyunk elég szenvedélyesek és lassú a gondolkodásunk is. Nem viszünk kellő energiát a párkapcsolatba és a munkába. 

A 8-as hiányát némileg helyettesítheti a 3-as és az 5-ös, mert ezek a számok lendületet és önbizalmat adnak, sajnos azonban a jó anyagi rezgéseket nem pótolják. A másik emberre való odafigyelés tudatosan fejleszthető. Azért fantasztikus a numerológia tudománya, mert ha tudjuk, milyen területen vannak gondjaink, a problémás tulajdonságainkat lehet tudatosan erősíteni.

A 9-es szám hiánya

A 9-es szám a szellemiek iránti vonzódást, az elmélyülést és az együttérzést képviseli. Ha ez a szám hiányzik a képletünkből, akkor önzővé, kényelmessé és zsörtölődővé válunk. Felnagyítunk minden problémát, másokat okolunk a kudarcainkért. A 7-es szám némileg tudja kompenzálni a 9-es hiányát, segíti a szellemi elmélyülést, de az együttérzés képességét nem tudja pótolni.

A mások felé fordulás, a tolerancia tanulható, fejleszthető, ezért nagyon jó, ha tudjuk, milyen tulajdonságaink igényelnek erősítést.